نشست مشترک سازمان استاندارد و اتاق بازرگانی و اهالی صنعت چاپ

اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران در نشست سه جانبه با رییس سازمان استاندارد استان تهران، معاون تشکلهای اتاق بازرگانی و صادرکنندگان و اعضای هیات مدیره اتحادیه صنعت چاپ و بسته بندی ایران به بحث و تبادل نظر در ارتباط با کاهش موانع کسب و کار پرداختند.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در این نشست دکتر طاهری رییس سازمان استاندارد استان تهران، دکتر غلامرضا ملکی معاون امور تشکل های اتاق بازرگانیصنایع معادن و کشاورزیتهران با نکات و موانع کسب وکار اعضا اتحادیه صادرکنندگان آسنا شدند. بر اساس اعلام روابط عمومی این اتحادیه توافق هایی نیز برای همکاری هرچه بیشتر صورت گرفته و بزودی خبر کامل و تفاهم نامه در حوزه های کارشناسی تخصصی صنایع چاپ و بسته بندی و آموزش های تخصصی ماحصل این‌نشست اطلاع رسانی خواهد شد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *