دستورالعمل حفظ اطلاعات مشتریان

ما بطور جدی نسبت به حفظ تمام اطلاعات مربوط به کاربران این سایت اهتمام داریم.

نام، نشانی، پست الکترونیک، تراکنش های مالی و هرگونه اطلاعات شخصی مشتریان و کاربران چاپ گاندی به هیچ عنوان به هر شخص ثالث ارائه و افشاء نشده و درغیراینصورت حق پیگیری سازمانی و یا قانونی برای مشتریان عزیز از سوی چاپ گاندی محفوظ می باشد. چاپ گاندی این تضمین را به کلیه کاربران خود می دهد که اطلاعات شخصی آنها را به هیچ عنوان به اشخاص ثالث دیگر ارائه ندهد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به چاپ گاندی بوده و لذا هرگونه ثبت نام با اطلاعات نامعتبر، کپی و استفاده از محتوای هر بخش این سایت و یا اقدام به هک کردن این سایت تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. این سایت از سامانه امنیتی SSL جهت حفظ اطلاعات مشتریان و کاربران استفاده می نماید (لیکن چاپ گاندی نمی‌تواند امنیت کامل را تضمین کند چراکه چنین چیزی در اینترنت اصلا امکان پذیر نیست).

چاپ گاندی تضمین می دهد که فایلهای دریافتی از مشتریان نیز صرفا به منظور چاپ کتاب نزد چاپ گاندی باقی مانده و بخش یا تمام محتوای کتاب تحت هیچ شرایطی و با هر عنوان به اشخاص ثالث دیگر ارائه نخواهد شد. البته چاپ گاندی نسبت به جمع آوری و تحلیل اطلاعات غیرشخصی مشتریان خود در راستای ارائه خدمات بهتر، پاسخگویی به نیاز مشتریان، بروزرسانی سایت، پیشنهاد یک خدمت یا محصول به مشتریان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مشتریان و … اقدام می‌نماید.

 

زنبیل خرید